Drámapályázat kiírás

A Budapest Bábszínház 2019-ben ünnepli 70. születésnapját. Ebből az alkalomból nyílt jeligés drámapályázatot hirdet, melyre fiatal szerzők jelentkezését várja.

Pályázat kiírója:

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 69.
Cg.: 01-09-963653
képviseli: Meczner János ügyvezető igazgató
weboldal: www.budapestbabszinhaz.hu
(a továbbiakban: Budapest Bábszínház)

Pályázók köre:

1984. január 1. napja és 2003. január 1. napja között született olyan természetes személyek, akik anyanyelvi szinten beszélnek magyarul.

Nem vehetnek részt a pályázaton a Budapest Bábszínház munkavállalói és hozzátartozóik, a Budapest Bábszínház Felügyelő Bizottságának tagjai és hozzátartozóik, továbbá a szakmai zsűri tagjai és hozzátartozóik.

A pályázat célja:

A fiatal drámaírók támogatása és egyúttal olyan új bábszínpadi művek megszületésének elősegítése, amelyek kifejezetten a 13-18 éves korosztálynak szólnak, az ő problémáikat állítják a középpontba.

A pályázati feltételek:

Kizárólag olyan magyar nyelvű színdarab nyújtható be, amely még semmilyen formában nem lett nyilvánosságra hozva (saját Facebook vagy egyéb közösségi oldalon sem), nem mutatták be színpadon, illetve nyilvános előadási vagy egyéb felhasználási jogával más felhasználó nem rendelkezik. Nem kizáró ok, ha a mű már más pályázatra be lett nyújtva, de ott nem nyert díjat.

Egy pályázó csak egy művel nevezhet.

A pályázat nyílt jeligés, azaz a pályázó köteles egy jeligét választani. A pályázó személyes adatait kizárólag a beérkezéseket feldolgozó, rendszerező munkavállalók ismerik meg. A szakmai zsűri a pályázati műveket anonim módon, jeligével kapja meg.

A pályázaton való részvételhez nevezési díj nincsen.

A pályázat benyújtásának határideje, módja:

A pályaműveket 2019. május 31-én éjfélig lehet kizárólag elektronikus formában, az erre kialakított, a Budapest Bábszínház honlapján megtalálható online regisztrációs felületen beadni.

A pályázónak hiánytalanul ki kell töltenie és aláírt formában a pályázati művel együtt fel kell töltenie a következő nyilatkozat formulákat:

- Nyilatkozat arról, hogy a szerző kizárólagosan és egyedül alkotta a pályázatra beadott művet oly módon, hogy mások személyiségi és szerzői jogait nem sértette meg, valamint arról, hogy más pályázaton díjat nem nyert.

- Ha a pályázó a pályázat beadása napján 16. életévét már betöltötte, de a 18. életévét még nem, akkor köteles egy a törvényes képviselője által kitöltött és aláírt, a pályázaton történő részvételhez hozzájáruló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni.

A pályázati mű fájlneve a pályázati mű jeligéje legyen.

A pályázati mű és a nyilatkozatok csak pdf formában tölthetőek fel. A feltöltendő dokumentumok együttes maximális mérete 128 MB lehet. A pályázónak a lent meghatározott online felületen a regisztrációs mező megfelelő kitöltésével regisztrálnia kell ahhoz, hogy pályázatát és annak mellékleteit feltölthesse.

Az online felület elérési útvonala: https://dramapalyazat.budapestbabszinhaz.hu/

Érvényes pályázat benyújtásának feltételei:

A pályaművek elbírálása:

A pályázatokat elbíráló szakmai zsűri tagjai:

Dobák Lívia, dramaturg
Nánay István, kritikus
Tasnádi István, író

A zsűri szótöbbséggel dönt, döntését nem köteles indokolni és a döntése ellen sem fellebbezésnek, sem más jellegű panasznak, kifogásolásnak nincs helye.

A győztes mű kihirdetése:

A győztes mű címét és az íróját a Budapest Bábszínház 2019. szeptember 30. napján teszi közzé a honlapján, a mű szerzőjét pedig külön is értesíti e-mailen.

A győztes pályamű díjazása és felhasználása:

A pályaműveket elbíráló zsűri döntése alapján a pályázat győztese bruttó 650.000.- Ft díjazásban részesül, amelyből a pályázat kiírója, mint kifizető, levonja a hatályos jogszabályok alapján fizetendő adókat, járulékokat és egyéb közterheket.

A Budapest Bábszínháznak egyoldalú joga az eredményhirdetéstől számított 60 napon belül eldönteni, hogy a győztes mű szerzőjével egy olyan tartalmú felhasználási szerződést köt-e, amely alapján a szerződés aláírásától számított 3 évre megszerzi a győztes mű magyarországi bemutatásának kizárólagos jogát.

A Budapest Bábszínház fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatra érkezett, és azon nem díjazott művet is bemutassa. Ezen szándékát a Budapest Bábszínház szerződéses ajánlat megküldésének formájában jelzi a szerző felé, amelyet az érintett vagy elfogad, vagy elutasít. A Budapest Bábszínház ezen döntéséről 2020. március 31-ig napjáig értesíti e-mailen az érintett pályázót, illetve pályázókat.

Pályázatból történő kizárás:

Adatkezelés:

A Budapest Bábszínház a pályázók következő személyes adatait kéri be: név, állandó lakcím, adóazonosító jel/adószám, e-mail cím, születési hely és idő, anyja neve.

A fenti személyes adatokat a Budapest Bábszínház a pályázó hozzájárulása alapján kezeli, oly módon, hogy a pályázatra jelentkezéskor, a pályázó hozzájárul az adatkezeléshez és elfogadja a Budapest Bábszínház adatkezelési tájékoztatóját. (Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.)

Adatkezelés célja: a pályázatok elbírálása, a győztes díjazásának kifizetése és a győztessel vagy más pályázóval való szerződéskötés.

Adatkezelés határideje: A Budapest Bábszínház mind a beküldött műveket, mind a pályázati anyagokat és a személyes adatokat is megsemmisíti 2020. március 31-én, ide nem értve a győztes és azon pályázók adatait, illetve műveit, akikkel a Budapest Bábszínház szerződést kíván kötni.

A Budapest Bábszínház pályázati műveket és pályázati dokumentációt nem küld vissza.